1950 - 1959

Historia firmy

1950: Reduced working hours and settlement
1950: Skrócony dzień pracy i postępowanie ugodowe
Po utracie środków finansowych w wyniku reformy walutowej w roku 1948, po raz pierwszy w swojej historii firma STIHL jest zmuszona do zwalniania pracowników. 24 lutego 1950 Andreas Stihl wszczyna postępowanie ugodowe, które ma na celu zabezpieczenie firmy na przyszłość.
1951: The recovery begins
1951: Rozmach i siła
Dysponując 215 członkami załogi STIHL wykazuje najniższy poziom zatrudnienia od czasu reformy walutowej. Od tego czasu liczba pracowników stale rośnie.
1955: STIHL among the pioneers
1955: Pilarki STIHL w jednostkach inżynieryjnych niemieckiej armii
Nowopowstała niemiecka armia obdarza firmę STIHL zaufaniem i wyposaża swoje wojska inżynieryjne w nowe spalinowe pilarki łańcuchowe BLK.
1957: In good voice together
1957: Jednym głosem
W firmie STIHL powstaje chór zakładowy, który stanowi kontynuację tradycji zapoczątkowanej już w roku 1935. 
1959: The second generation takes the helm
1959: Kolejne pokolenie
Pracę w firmie rozpoczyna córka założyciela, Eva Stihl. Do roku 2002 piastuje funkcję wiceprezesa zarządu i zarządu ds. finansów, controllingu oraz IT. Rok później brat Evy, Hans Peter Stihl podejmuje pracę asystenta zarządu firmy, którą niebawem będzie kierował wraz z siostrą.
1959: STIHL customer magazine
1959: Czasopismo dla klientów STIHL
Pierwszym numerem czasopisma „Holz und Motor” [„Drewno i silnik”] w lipcu 1959 roku STIHL rozpoczyna informować licznych przyjaciół i miłośników firmy – nakład ponad 100 000 egzemplarzy! – o najnowszych wynalazkach w dziedzinie pilarek łańcuchowych i licznych obszarach zastosowań nowoczesnych urządzeń.

Historia produktów

1950: BL petrol-powered chainsaw
1950: Spalinowa pilarka łańcuchowa BL
Pierwsza jednoosobowa pilarka spalinowa (16 kg), którą można wykonywać także cięcia poziome, jest wyposażona w regulowany ręcznie wychylny gaźnik. Dzięki temu pilarkę można teraz używać nie tylko do przycinania, lecz również do powalania drzew.
1953: BL 241 auger
1953: Świder glebowy BL 241
Specjalna przystawka umożliwia przezbrojenie pilarki łańcuchowej BL w świder glebowy. Stanowi to początek przyszłego rozwoju marki STIHL w kierunku poszerzania oferty przenośnych urządzeń mechanicznych.
1954: BLK petrol-powered chainsaw
1954: Spalinowa pilarka łańcuchowa BLK
Pierwsza naprawdę lekka pilarka łańcuchowa waży 11 kilogramów i nosi oznaczenie BLK: benzynowa – lekka – kompaktowa.
1957: BLK forestry combination
1957: Leśny zestaw Kombi BLK
Przystawki: kosa mechaniczna („Borsuk”), pilarka do prac porządkowych („Kuna”), pilarka łańcuchowa do trzebieży („Bóbr”), świder glebowy do wiercenia otworów pod nasadzenia roślin i pod pale oraz pompa ssawna i tłoczna znacznie rozszerzają zakres zastosowań pilarki łańcuchowej.
1958: Membrane carburettor for any direction
1958: Gaźnik membranowy niewrażliwy na pozycję roboczą
Dopiero wykorzystanie niewrażliwego na pozycję roboczą gaźnika membranowego umożliwiło pracę pilarką łańcuchową w dowolnej pozycji, np. podczas wycinki i przycinania okrąglaków – bez konieczności uprzedniego ręcznego przechylania gaźnika do odpowiedniej pozycji.
1959: STIHL Contra – the dawn of a new era
1959: STIHL Contra – początek nowej ery
Spalinowa pilarka łańcuchowa Contra (6 KM, 12 kg) jest pierwszym modelem pilarki łańcuchowej, w której STIHL nie stosuje przekładni. Wyposażona w liczne innowacyjne rozwiązania, jak np. poprawiony układ smarowania piły łańcuchowej, wzmocnioną prowadnicę i nowe tłumiki, Contra rozpoczyna nową erę technologiczną prac leśnych.